Kratie              
            Duc Xuyen  
        Bu Gia Map      
      Bo Duc   Gia Nghia  
    Loc Ninh

 

Phouc Binh      
  Katum An Loc   Bunard      
               
Tay Ninh     Phouc Vinh        
    Ben Cat          
  Hiep Hoa Thu Duc Ben Hoa        
  Tra Cu   Cat Lai        
  Tan An     Long Hai      
  My Tho Go Cong   Vung Tau      
Vinh Long Truc  Giang